prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI - Wojskowa Akademia Techniczna - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Andrzej JAJSZCZYK - Akademia Górniczo-Hutnicza - Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Michał MROZOWSKI - Politechnika Gdańska - Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Józef MODELSKI - Politechnika Warszawska - Członek Prezydium

dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna - Sekretarz