1. Profesor dr hab. inż. Marek S. AMANOWICZ Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna BOGUCKA Politechnika Poznańska
 3. Doktor hab. inż. Piotr CHOŁDA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Profesor dr hab. inż. Adam DĄBROWSKI Politechnika Poznańska
 5. Doktor hab. inż. Jerzy DOMŻAŁ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 6. Doktor hab. inż. Janusz DUDCZYK WB Electronic S.A., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w Warszawie
 7. Doktor Inż. Andrzej DULKA Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 8. Profesor dr hab. inż. Andrzej DZIEDZIC Politechnika Wrocławska
 9. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Teodor GOTSZALK Politechnika Wrocławska
 10. Profesor dr hab. inż. Krzysztof GÓRECKI Uniwersytet Morski w Gdyni
 11. Profesor dr hab. inż. Paweł GRYBOŚ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 12. Doktor hab. inż. Sławomir HAUSMAN Politechnika Łódzka
 13. Profesor dr hab. inż. Jacek IZYDORCZYK Politechnika Śląska
 14. Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Andrzej JAJSZCZYK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 15. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Leszek R. JAROSZEWICZ Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 16. Profesor dr hab. inż. Dariusz KANIA Politechnika Śląska
 17. Profesor dr hab. inż. Adam Marian KAWALEC Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 18. Profesor dr hab. inż. Andrzej KOS Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 19. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Bożena KOSTEK
 20. Profesor dr hab. inż. Krzysztof KULPA Politechnika Warszawska
 21. Doktor hab. inż. Monika KWOKA Politechnika Śląska
 22. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Mariusz MALINOWSKI Politechnika Warszawska
 23. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Michał MALINOWSKI Politechnika Warszawska
 24. Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Józef MODELSKI Politechnika Warszawska
 25. Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Michał MROZOWSKI Politechnika Gdańska
 26. Doktor hab. inż. Marek NATKANIEC Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 27. Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Maciej OGORZAŁEK Uniwersytet Jagielloński
 28. Doktor hab. inż. Krzysztof PERLICKI Politechnika Warszawska
 29. Profesor dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY Politechnika Śląska
 30. Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Antoni ROGALSKI Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 31. Profesor dr hab. inż. Ryszard ROMANIUK Politechnika Warszawska
 32. Profesor dr hab. inż. Artur RYDOSZ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 33. Profesor dr hab. inż. Piotr SAMCZYŃSKI Politechnika Warszawska
 34. Profesor dr hab. inż. Bogusław L. SMÓLSKI Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 35. Profesor dr hab. inż. Tomasz STARECKI Politechnika Warszawska
 36. Profesor dr hab. inż. Jacek STEFAŃSKI Politechnika Gdańska
 37. Profesor dr hab. inż. Paweł STRUMIŁŁO Politechnika Łódzka 
 38. Profesor dr hab. inż. Stanisław SZCZEPAŃSKI Politechnika Gdańska
 39. Dr hab. inż. Krzysztof SZCZYPIORSKI Politechnika Warszawska
 40. Profesor dr hab. inż. Krzysztof WALKOWIAK Politechnika Wrocławska
 41. Profesor dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI Politechnika Poznańska
 42. Profesor dr hab. inż. Tadeusz WIĘCKOWSKI Politechnika Wrocławska
 43. Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Wiesław WOLIŃSKI Politechnika Warszawska
 44. Profesor dr hab. inż. Janusz ZARĘBSKI Uniwersytet Morski w Gdyni