Decyzją Prezesa PAN z dnia 22 maja 2019 roku została powołana 10 osobowa Rada Przewodniczących Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Na pierwszym posiedzeniu Rady 10 czerwca br. wybrano Prezydium Rady w składzie:

  • prof. Janusz Jurczak ( Komitet Chemii PAN ) - przewodniczący
  • prof. Iwona Hofman ( Rada Towarzystw Naukowych PAN ) - viceprzewodnicząca
  • prof. Bogusław Smólski (Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN ) - viceprzewodniczący