Komitet Informatyki PAN organizuje 22-23 czerwca warsztaty internetowe Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19. Tematyka warsztatów jest bardzo szeroka i chcielibyśmy by dotyczyła m.in:

  • wpływu technologii 5G i 6G na funkcjonowanie społeczeństwa w warunkach izolacji;
  • sensorów, które mogą bardzo wspomóc nadzorowanie pacjentów.

To tylko niektóre przykłady obszarów mogących zainteresować członków Komitetu i współpracujące z nimi osoby. Z tego względu pozwalam sobie przesłać finalną wersję Call for Abstracts dotyczącego tych warsztatów z prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród członków Komitetu EiT. Termin nadsyłania streszczeń upływa 7.VI (niedziela). Więcej szczegółów jest w załączonym zaproszeniu do zgłaszania streszczeń.

Ulotka: pobierz plik pdf