Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 sierpnia 2020 roku odszedł od nas emerytowany profesor Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału Elektroniki w latach 1969-1973, były kierownik Zakładu Radiokomunikacji w Instytucie Radioelektroniki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk Wydziału IV Nauk Technicznych, wieloletni przewodniczący Narodowego Komitetu Unii Nauk Radiowych (URSI), były przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członek Prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Profesor dr hab. inż. Stefan Ludwik Hahn został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej". W zmarłym Profesorze utraciliśmy wybitnego uczonego i zasłużonego nauczyciela akademickiego, znakomitego organizatora pracy naukowej i dydaktycznej, wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w kościele św. Józefa ul. Powązkowska 90 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu wojskowy.

Rodzina Zmarłego prosi zamiast kwiatów o datki na hospicjum.