Korespondencja Pana Przewodniczącego Profesora Bogusława Smólskiego z Panią Profesor Małgorzatą Kossowską Przewodniczącą Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie oceny wniosków z obszaru nauk ścisłych i technicznych w konkursach Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS i MAESTRO.

Pismo KEiT PAN: pobierz plik pdf

Podział paneli ST - odpowiedź: pobierz plik pdf