W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu EiT PAN.

Protokół z posiedzenia: pobierz plik pdf
Prezentacja Profesora Antoniego Rogalskiego: pobierz plik pdf
Prezentacja Pani Profesor Hanny Boguckiej: pobierz plik pdf
Prezentacja Profesora Adama Dąbrowskiego: pobierz plik pdf cz. 1pobierz plik pdf cz. 2
Prezentacja Profesora Ryszarda Romaniuka: pobierz plik pdf