Wspólna uchwała Komitetów Naukowych Wydziału I PAN: pobierz plik pdf
List Przewodniczącej Rady Przewodniczących Komitetów PAN Prof. Lidii Wądołowskiej do Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN: pobierz plik pdf