30 sierpnia 2022 roku odeszła przewodnicząca Komitetu Akustyki PAN prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska.

Prof. Grażyna Grelowska była hydroakustykiem o międzynarodowej sławie, autorytetem w dziedzinie akustyki podwodnej. Specjalizowała się w badaniach środowiska morskiego z wykorzystaniem metod akustycznych. Wyniki jej badań znajdowały zastosowanie w marynarce wojennej i handlowej oraz ochronie środowiska. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Zawodowo związana była z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Politechniką Gdańską. Pełniła funkcje prorektora ds. nauki w Akademii Marynarki Wojennej, dyrektora Instytutu Hydroakustyki AMW, kierownika Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki Politechniki Gdańskiej. Była też członkiem Senatu Akademii Marynarki Wojennej, zasiadała w radach naukowych wielu uczelni i instytutów.

Przez wiele lat była członkiem, a od 2020 r. przewodniczącą Komitetu Akustyki PAN. Była przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego, członkiem International Commission for Acoustics, a także członkiem Komitetu Badań Morza PAN.

Była bardzo aktywnym uczestnikiem życia naukowego. Organizowała liczne konferencje o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej. Cześć Jej pamięci.