Czasopismo "International Journal of Electronics and Telecommunications" otrzymało dofinansowanie PAN w wysokości 60 000 zł
Konferencja " Signal Processing Symposium " w wysokości 10 000 zł
Konferencja "20th Optics of Liquid Crystal Conference" w wysokości 20 000 zł