Profesor dr hab. inż. Bogusław L. SMÓLSKI - Przewodniczący
Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna BOGUCKA - Zastępca Przewodniczącego
Profesor dr hab. inż. Andrzej DZIEDZIC - Zastępca Przewodniczącego
Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Józef MODELSKICzłonek Prezydium
Doktor hab. inż. Krzysztof PERLICKI, prof. uczelni - Sekretarz