Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Józef MODELSKI - Przewodniczący
Profesor dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna BOGUCKA - Wiceprzewodnicząca
Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Maciej  OGORZAŁEK - Wiceprzewodniczący
Profesor dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Andrzej JAJSZCZYK – Członek Prezydium

Profesor dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI – Członek Prezydium

Doktor hab. inż. Krzysztof PERLICKI - Sekretarz