Zakres działania

Zakres tematyczny działalności sekcji obejmuje zagadnienia związane z rozwojem techniki mikrofalowej, antenowej oraz radiolokacyjnej. Sekcja pełni rolę inspirującą i koordynującą działania polskiego środowiska naukowego i technicznego w kraju i za granicą. W szczególności Sekcja Mikrofal i Radiolokacji patronuje przedsięwzięciom mającym na celu rozwój technologii i zwiększenie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Sekcja sprawuje patronat nad wybranymi konferencjami naukowymi oraz krajowymi projektami badawczymi tematycznie związanymi z zakresem działalności Sekcji.

 

Menu: