• Mikro i nanoelektronika
  • Fotonika
  • Technologia elektronowa i technologia materiałów elektronicznych
  • Przetwarzanie sygnałów, układy i systemy elektroniczne
  • Systemy i technologie mikrofalowe i radarowe
  • Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne
  • Kompatybilność elektromagnetyczna

Komitet został powołany w 1960 r.