Sekcja Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego

Sekcja Mikroelektroniki i Technologii Elektronowej

Sekcja Mikrofal i Radiolokacji

Sekcja Fotoniki

Sekcja Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych

Sekcja Telekomunikacji