Dziesięciu wymienionych poniżej członków Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk  znalazło się na opublikowanej ostatnio liście TOP 2% najlepszych naukowców świata, których publikacje są najczęściej cytowane .

prof. Jajszczyk Andrzej
prof. Jaroszewicz Leszek
prof. Kulpa Krzysztof
prof. Mroczka Janusz
prof. Ogorzałek Maciej
prof. Pustelny Tadeusz
prof. Rogalski Antoni
prof. Romaniuk Ryszard
prof. Walkowiak Krzysztof
prof. Woliński Tomasz

Ranking został opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies.Ocenie poddano całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce). Zestawienie objęło 159 683 osób wśród, których znajduje się 726 uczonych z Polski.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !