Z przyjemnością pragnę poinformować, że Profesor Andrzej Jajszczyk, Profesor Janusz Mroczka i Profesor  Maciej Ogorzałek zostali wybrani członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk w Wydziale IV Nauk Technicznych.

W imieniu swoim i całego komitetu składam Panom Profesorom serdeczne gratulacje z okazji tego zaszczytnego wyróżnienia.

Przewodniczący Komitetu EiT Profesor Bogusław Smólski