W 17 sierpnia 2023 r. w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA.

Profesor dr hab. inż. Jerzy Klamka prowadził prace naukowo-badawcze przez 46 lat od 1954 do 2000 r. początkowo w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a następnie w Instytucie Techniki Elektronowej. Był doradcą w fabrykach półprzewodnikowych PEWA i TEWA w latach 50-tych. Opracował i zorganizował produkcję specjalnych diod krzemowych w OBSŁ (obecnie Wojskowy Instytut Łączności) w latach 60-tych. W latach 1968-1989 był nauczycielem akademickim na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Członek Sekcji Mikrofal Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Promotor czterech doktoratów. Opublikował 5 monografii, 130 artykułów i uzyskał 8 patentów.

Profesor dr hab. inż. Jerzy Klamka za swoje osiągnięcia w dziedzinie rozwoju elektroniki półprzewodnikowej był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim O.O.P. (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju: Brązowym (1962), Srebrnym (1973) i Złotym (1978), Złotą Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego (1976) a także nagrodami m.in. Nagrodą Państwową II stopnia (zespołowa) w 1964 r i ok. 20 nagrodami resortów nauki, przemysłu i obrony.

 

Msza żałobna odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza (Stare Powązki) po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.